Eindejaars TD

Elk jaar organiseert BSG gtgv de laatste tent TD van het jaar. Hier kunnen alle studenten nog eens goed ontspannen na de zware examenperiode.

affiche eindejaarsTD b